O nas

MOSiR Tuchów został powołany do działalności 2.06.2002, siedzibą Ośrodka jest Tuchów,  a miejscem działania obszar Gminy Tuchów.

Celem działalności MOSiR Tuchów jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Tuchów  w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

Do zakresu działania MOSiR Tuchów należy w szczególności:

  • eksploatacja, utrzymanie i udostępnianie terenów i obiektów sportowo – rekreacyjnych należących do MOSiR Tuchów
  • upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz różnych usług w zakresie sportu i rekreacji,
  • udostępnianie bazy sportowej dla potrzeb sportu, wychowania fizycznego, współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej
  • wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.
O nas