Salka Fitness

Salka w której można poprowadzić zajęcia fitness, zajęcia rozciągające, mieszcząca maksymalnie 10 osób.

Znajduje się przy ul. Żeromskiego 3a

Salka Fitness