Boisko do siatkówki plażowej

Wymiary całkowite profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej wynoszą 26m x 18m. Boisko jest prostokątem o wymiarach 16m x 8m otoczonym wolną strefą o szerokości 5 metrów. Obszar pola gry wyznaczają taśmy kontrastujące z powierzchnią piasku.

Znajduje się przy ul. Żeromskiego 3a

Boisko do siatkówki plażowej