Orlik

Boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 28m x 52m. Na boisku są bramki na stałe o wymiarach 5m x 2m, przenośne aluminiowe dla kategorii żak oraz 4 aluminiowe mini bramki.

Znajduje się przy ul. Żeromskiego 3 a

Orlik